Jste zde

Zprávy

Evangelikálové a katolikálové společně?

Američtí protestantští fundamentalisté a ultrakonzervativní katolíci usilují o spolupráci na základě konzervativních politických postojů. Dokument o spolupráci podepsali za katolíky Michael Novak, kard. O‘Connor, Avery Dules apod., za evangelikály např. Pat Robertson, televizní kazatel, který usiloval o zvolení prezidentem, a další postavy z Christian Coalition, o níž už jsme v minulosti informovali. Spolupráce či spíše pakt o neútočení v misii (míněna je expanze) je namířen zejména proti sekularizaci a islámu. Hlavní část dokumentu nese název Bojujeme společně. Zdůrazněny jsou mravní základy demokracie a boj proti interrupci, pornografii, za svobodu církve a tržní hospodářství. Pakt není namířen proti zbytku společnosti, naopak se očekává podpora všech lidí dobré vůle. Církve by se měly obracet na nevěřící a ne si přetahovat členy. Z katolické strany byl dokument hodnocen vcelku pozitivně, v evangelikálních kruzích však narazil na určitý odpor, zejména v latinské Americe. Jihoameričtí evangelikálové argumentují, že katolická církev není schopna zabezpečit pastoraci svých členů v důsledku nedostatku kněží, proto považují proselytismus mezi nominálními katolíky za legitimní.  Rovněž vazba evangelikálů na politicky pravicové kruhy a republikánskou stranu nemá v zahraničí obdoby.

K přestupům anglikánských duchovních

Po dlouhém váhání a počátečních restrikcích se Řím zřejmě rozhodl usnadnit anglikánským duchovním, odmítajícím svěcení žen, přestup ke katolické církvi. Právo rozhodnout v této věci bylo přeneseno na Biskupskou konferenci Anglie a Walesu. Řím si ovšem nepřeje ustanovení ženatých duchovních ve funkci faráře - to ostatně odpovídá dosavadní praxi. Finanční otázky byly vyřešeny velkorysým gestem anglikánské církve, která duchovním starším padesáti let bude vyplácet důchod. Jen v Anglii se očekává asi 350 přestupů.

(Podle MDKI Bensheim 2/95 s. 42)

Vatikán klade překážky v problematice ženatých kněží

Normalizace situace ženatých kněží tajně vysvěcených v Československu za komunistické éry pokračuje, ačkoliv existují určité překážky, řekl P. Miloslav Fiala, mluvčí České biskupské konference.

Asi třicet takových duchovních včetně jednoho ženatého biskupa chce pokračovat ve svém kněžském a biskupském úřadu v církvi latinského obřadu, ačkoliv tato možnost není poskytována, řekl Fiala.

Vatikán a čeští biskupové nabízejí totiž v této souvislosti buď úřad jáhna latinského obřadu nebo přeložení do diecéze východního obřadu v sousedním Slovensku, dodal.

Ženatým biskupem je Fridolín Zahradník, který se oženil, když byl vysvěcen na kněze. (Ve skutečnosti je tomu právě naopak - pozn. red.) Zahradník byl jedním z patnácti tajně vysvěcených biskupů, uvedl Fiala.  Biskupové .podzemní církve" nezískali z důvodů výjimečné situace územní jurisdikci. Jejich hlavním úkolem bylo světit kněze pro zachování církve v Československu.

Během komunistického režimu bylo vysvěceno zhruba 220 ženatých mužů, z nichž asi 60 nyní pracuje ve farnostech jako stálí jáhni a 10 přešlo k východnímu ritu, řekl Fiala.

Z technického hlediska byli ženatí muži vysvěceni pro službu ve východní církvi, ale de facto tajně vypomáhali hlavně v církvi západní.  (převzato z kanadského periodika Catholic New Times)