Jste zde

Zprávy

Setkání zájemců o teologii se uskuteční formou třídenního semináře „Budoucnost modernismu?" věnovaného k 90. výročí vydání encykliky Pascendi ve dnech 1. - 3. 5. 1997. Program uvedeme v příštím čísle. 

První letošní číslo mezinárodního teologického časopisu Concilium, které vyšlo v německé mutaci v únoru, bude těm, kteří si ho prostřednictvím naší redakce objednali, rozesíláno během března. Ještě zbývá pro případné zájemce několik málo volných čísel. Nově je možné řádně objednat anglickou mutaci, kterou jsme dosud avizovali pouze předběžně. Předběžné objednávky považujeme jako řádné a další přijímáme. Podmínky jsou stejné u obou jazykových mutací: 250 Kč (včetně poštovného) za rok. Objednávky zasílejte na adresu: Getsemany, Alšova 1247, 252 28 Černošice.

Kniha „Verschlusssache Jesus", kterou nedávno publikovali američtí žurnalisté Michael Baigent a Richard Leigh, obsahuje nepravdivé informace.  Toto prohlásil Reiner Riesner v časopise „Bibel und Kirche" (vydává Katholischer Bibelwerk Stuttgart). Podle Riesnera naletělo 677 000 čtenářů na mylný výklad R. H. Eisenmanna, podle něhož je v Qumránu nalezený komentář k Habakukovi raněkřesťanského původu. Patnáct radiokarbonových testů na universitě v Tucsonu v Arizoně ale dokázalo nepravdivost této teorie, neboť podle testů pochází zmíněný svitek z doby před Kristem. Riesner vyzval Eisenmana, Beigenta a Leigha, aby veřejně odvolali svá tvrzení, jako např. že apoštol Jakub je tím „učitelem spravedlnosti", apoštol Pavel ale „mužem lži" atd.

International Ecumenical Fellowship Mezinárodní ekumenické společenství Česko-slovenský región Vás srdečně zve na mezinárodní setkání ve dnech 2. - 9. 8. 1997 ve středisku diakonie Na Vyhlídce na Slapech

Program bude zahrnovat jak přednášky, workshopy, modlitby, liturgie různých denominací, tak výlety a kulturní pořady. Struktura týdne je uzpůsobena pro mladší generaci, ale i starší jsou vítáni.

Základní téma Smíření navazuje na evropské setkání církví ve Štýrském Hradci.

Mezinárodní ekumenické společenství (IEF) bylo založeno r. 1967 jako pokus „již dnes žít církev zítřka", pokud to církevní disciplína a vlastní svědomí dovolí.

Uvědomuje si, že rozdělení křesťanů poškozuje svědectví církve a zdůrazňuje, že naším úkolem je spolupracovat na překonávání rozkolu a nastolení „jednoty, kterou Kristus chce, pomocí prostředků, které on sám nabízí".  Snaží se brát vážně Ježíšovu modlitbu při poslední večeři s učedníky: „aby všichni byli jedno, aby svět uvěřil". (J 17, 21)

IEF nevytváří pouze prostor k diskusi teologických problémů, ale je na základě zkušenosti přesvědčena, že pokus porozumět druhým je obzvlášť plodný, jestliže se lidé mohou na mezinárodních i regionálních setkáních vzájemně účastnit bohoslužebných forem a tradic jiných církví.

Kontaktní adresa:
Helena Blaženínová
252 31 Všenory 178
tel: (02) 9911559

Bývalý zpovědník expresidenta LechaWale¸sy, kněz Henryk Jankowski řekl při nedělním kázání v kostele sv. Brigity v Gdaňsku, že se polský národ nechává ponižovat a mezinárodně zesměšňovat židovskou menšinou, a že polská vláda dělá židům ústupky. Minulý týden oznámila gdaňská státní prokuratura, že podává na Jankowského žalobu.

Jankowski se provinil antisemitismem už při kázání v r. 1995, zač mu hrozí tři roky vězení. Tehdy řekl, že jak za hákovým křížem, tak za srpem a kladivem byla jasně Davidova hvězda, a že vláda složená z lidí, o kterých není jasné, jsou-li „židovského nebo moskevského původu", se nedá tolerovat. Biskupové tehdy oficiálně protestovali a Wale¸sa, který byl kázání přítomen, obdržel od Izraele protestní nótu.

Johann Baptista Metz (68), prof. dogmatiky ve Vídni, žádal 27. 12. 1996 v Mnichově, aby církev překonala svou výlučně mužskou orientaci. Podoba budoucí církve musí být „církev mužů a žen", a to i s kněžstvím žen. Celibát by měl být výlučně jen pro řeholníky. Míní sice, že reforma celibátu nezvětší počet kněžských povolání, ale jistě obohatí církev. Vyzval k opuštění přehnané koncentrace na sexualitu a vybídl církev k většímu zájmu o otázky sociální solidarity.

V minulém roce se podle zprávy mnichovského arcibiskupství vrátilo v Německu zpět do katolické církve 6 344 lidí. V roce 1994 ale z církve 155 800 lidí vystoupilo.

Německá biskupská konference ustanovila pracovní komisi pod vedením světícího biskupa z Fuldy Johanna Kappa na téma „homosexuální kněží".  K pracovní komisi budou náležet i psychologové, terapeutové a ti, kdo odpovídají za vzdělání kněží. Tuto zprávu vysílala 27. 1. 97 německá televize v pořadu „Report", Südwestfunk-Magazin. .Report" citoval také vedoucího pastorálně-psychologického institutu v Trevíru Alwina Hammerse, podle něhož je v katolické církvi asi 25 % kněží homosexuálních. Hammers v „Reportu" kritizoval dřívější výroky fuldského arcibiskupa Johanna Dyby, který podobné statistiky odmítal jako hanobení kněžského stavu s argumentem, že „jednoznačná homosexualita" je v církvi překážkou k udělení svěcení, a že je rozdíl v tom, jestli celibát porušují heterosexuálové či homosexuálové: ti první skončí na radnici, kdežto ti druzí u soudu. Hammers takové výroky označil za „tendenci diskriminovat, patologizovat a kriminalizovat".