Jste zde

Zpytování svědomí pro teology

Jakou teologii vlastně dělám:

 • Odpovídám na otázky, které si nikdo neklade?
 • Odpovídám pouze na otázky, které si lidé kladou, anebo jim má teologie připomíná otázky, které jim klade Bůh?
 • Beru vážně otázky, které klade současná kultura a současné poznání? Beru je vážně jako otázky, nebo si od nich nechám diktovat i odpovědi?
 • Mluvím o Božích věcech jako o minulosti nebo zvěstuji to, co je a nač se lze spolehnout?
 • Jak spojuji dohromady teologii jako modlitbu, jako tradici, jako slovo do dnešní situace, jako vědu? Nepropadám zde falešným alternativám?
 • Nezapomínám pro věrnost tradici na dnešní situaci?
 • Nezapomínám pro pozornost kdnešní situaci na věrnost tradici?
 • Nezapomínám pro solidaritu sdnešními lidmi na solidaritu sopuštěným a odmítaným Kristem a naopak?
 • Nestává se mi zteologie pouhá antropologie, nebo nevytrácejí se mi zteologie lidé?
 • Je má teologie jen originální koncepcí nebo také novým překladem a výkladem a parafrázováním Písma a tradičních textů?
 • Je má teologie doxologií - oslavou Boha?
 • Mluvím o Bohu jako o 3. osobě nebo především jako o TY?
 • Beru vážně, že teologie je věda? Říká má teologie něco nového?
 • Nezapomínám, že teolog není neomylný? Nepředstírám poznání, které je člověku skryto?
 • Nedělám zdílčích hledisek základní principy?
 • Argumentuji nebo agituji? Užívám přesné termíny nebo hesla a nálepky? Posuzuji paušálně nebo diferencovaně?
 • Jak se vyjadřuji o svých odpůrcích? Nezesměšňuji je, nekarikuji je, nepřekrucuji jejich mínění, nedémonizuji, nezamlčuji a neumlčuji je?
 • Nedělám teologii pro teology, ale také pro zvěstování víry?
 • Nezaměňuji dnešního člověka s .moderním člověkem", kterého si vymysleli literáti?
 • Beru vážně, že ke křesťanské teologii patří inkluzivní i exkluzivní hledisko, otevřenost všemu i vědomí jedinečnosti křesťanského zjevení?
 • Nevyhýbám se kříži, který plyne ztoho, že slovo o kříži je vtomto světě bláznovstvím? Mám teologii jako pohodlnou živnost, nebo jako kříž, pod nímž klesám?

Podle H. G. Pöhlmanna -jv