Jste zde

Část rozhovoru Českého rozhlasu s prof. ThDr. Jaroslavem Polcem

děkanem KTF UK, odvysílaného 9. 5. 1998

Pane profesore, počítáte s tím, že by během vašeho funkčního období přišli na fakultu učitelé s vyšším učitelským gradusem, třeba profesor nebo docent? 

To se dá víceméně těžko říci, poněvadž my nemáme tady v oboru teologie docenty nebo profesory, my si je musíme nechat nějakým způsobem vyškolit, většinou v cizině. Nesmí se zapomenout, že profesoři této fakulty neměli možnost vědecky pracovat a byli velmi omezeni, takže celých čtyřicet let nebylo možno studovat v zahraničí. Proto my vlastně nemáme mladé profesory nebo docenty.

Já jsem se při příchodu k vám tady na fakultu, pane profesore, na nástěnce dočetla, že vypisujete konkurz na čtyři obory na vaší fakultě, a tam je právě kromě dlouholeté praxe jedním z požadavků titul vysokoškolského profesora, docent nestačí. Kolik kandidátů tedy přichází v naší republice v úvahu? 

To se jedná vlastně o normální konkurz, který je předepsaný zákonem. A ty požadavky je tedy třeba splnit. V budoucnosti pochopitelně bude ten výběr daleko širší.

Kolik kandidátů se vám tedy hlásí na konkrétní místo?

Profesor na každý ten obor je v republice pouze jeden, pokud vím.

Já doposud nevím, poněvadž konkurz je ještě otevřený, kolik bude kandidátů a kolik se přihlásí.

A když je pouze jeden profesor v republice, tak kdo další se může přihlásit, pokud na to místo je možné vzít pouze profesora?

To je právě ta potíž, která zde je. Pochopitelně v budoucnosti ta situace bude daleko lepší. Ale za to my nemůžeme. Za to může minulý režim. 

Pak bych se ještě chtěla zeptat, pane profesore, kolik studentů bez úmyslu stát se knězem bylo přijato na vaši fakultu na denní studium v posledním roce.

Já neznám přesně ty statistiky, to je třeba se zeptat na sekretariátě, ale je jich celá řada.

Přibližně?

Deset, dvacet.

A kolik je z toho žen?

Ženy momentálně nejsou žádné, poněvadž ačkoli se jich šest přihlásilo, tak čtyři to vzdaly, ještě než byly přijímací pohovory, a další byly přijaty na jinou fakultu. Například jedna se zapsala na naši fakultu jenom proto, poněvadž potřebovala kolej, a pak byla přijata na jinou fakultu, a další prostě nesplnily zkoušku z latiny, která se vyžaduje.

Čím to je, pane profesore, že na jiných fakultách v Olomouci nebo v Českých Budějovicích ženy poměrně uspívají a na studium se dostanou, a že tady u vás v Praze jim to nevychází?

Poněvadž my tady máme zřejmě přísnější požadavky. Je to také Karlova univerzita a potom tohleto není studium, které jako v Olomouci nebo v Budějovicích by bylo kombinované s jiným studiem, to je právě to. 

S jakým studiem?

Třeba pedagogickým, anebo jiným. To u nás jaksi není, my máme čistě teologickou fakultu.

Poslední otázka: Za vašeho předchůdce oslabil fakultu odchod dvou významných teologů Tomáše Halíka a Odilona Štampacha. Uvažujete o tom, že byste je povolal zpět?

Stačí si přečíst, jakou škodu udělali v médiích fakultě. A vyžaduje se, aby profesor byl vyrovnaný, takže udělali velkou škodu.

A neuvažujete o tom, že byste je povolal zpět?

My je nepotřebujeme, my profesory máme, tady není pro ty obory momentálně místo otevřené, my máme profesory.