Jste zde

Z dopisů čtenářů

Vážení přátelé!

Moc se mi líbí Vaše Getsemany!. . . Máme velké štěstí, že jsme generace, která žije v době po druhém vatikánském koncilu, ale většina z nás skrývá hlavu do písku jako ten příslovečný pštros! Pojem .hierarchie nauk" z dokumentu „Unitatis redintegratio" je .senzační" - proto se ho malomyslní bojí. Náš ekumenismus koncilem posvěcený už nebude nepoctivou přetvářkou nebo trojským koněm! Pro nás, lidi odchované katolicismem minulého století (je mi 83 let) se zdá pojem hierarchie dogmat revoluční a ničeho se nebojíme víc než revoluce! Ale nejde o ni! V církvi byly vždycky přítomny oba směry: Ten velkomyslný, důvěřivý, optimistický i ten podezřívavý, utlačující, úzkoprsý! Už v 11. století papež psal muslimskému černému králi Mauretánie, že máme jednoho Boha a že ho odmění za jeho laskavost ke křesťanům!. . .

Bůh Vás opatruj Fr. Bernard Kadlec O.P., Jamajka

 

 

Přátelé v Getsemanech,

naprosto se ztotožňuji s „malou poznámkou" P. R. Scheucha v květnových Getsemanech (5/98 str. 99). Jsem jeden z nejstarších té tzv. starší generace, mám rád tradici (ale ne jen) a líbí se mi jako třeba Michelangelo nebo latina, kterou si ale už nedovedu představit v současné liturgii. . .  Getsemany čtu, protože sympatizuji s názory, které otiskují, a hledám v nich zprávy, které jinde nenajdu. . . Z toho důvodu nečtu Světlo, odřekl jsem Report a KT kupuji „když jsou Perspektivy". Na Mádrových Teologických textech obdivuji odbornost a vysokou úroveň, na kterou však mnohdy nestačím (a hledám recenze zajímavých knih). . . Proto využívejte vzácného prostoru svých stránek pro nás k tomu, co zatím nikde u nás nenacházíme. . .

S pozdravem Váš Přemysl Mucha