Jste zde

Zprávy

Olav Fykse Tveit v čele Světové rady církví

Ženeva (vlastní zpráva) V pořadí sedmým generálním tajemníkem Světové rady církví (SRC) byl 27. srpna zvolen norský luteránský teolog a pastor Olav Fykse Tveit. Byl jedním ze dvou kandidátů, druhým byl Park Seong-won, presbyterián z Jižní Koreje. Tveit nahradí odcházejícího generálního tajemníka Samuela Kobiu. Metodistický teolog Kobia sloužil jako generální tajemník SRC od roku 2004.

Olav Fykse Tveit se narodil 24. listopadu 1960. Absolvoval teologii na Norwegian School of Theology/Menighetsfakultetet (NST/MF) v Oslu roku 1986 a doktorát teologie získal tamtéž roku 2002. Službu v církvi zahájil jako vojenský kaplan, v letech 1988 až 1991 byl farářem obce Haram v Norsku. Působil v řadě církevních funkcí a komisí, mimo jiné jako generální tajemník Rady Norské církve pro ekumenické a mezinárodní vztahy. Je členem Komise SRC pro víru a řád a také předsednictva a řídícího výboru Norské křesťanské rady.

Situace Koptů se zhoršuje

Berlín - Káhira (KAP) Situace koptských křesťanů v Egyptě se v poslední době zhoršuje, zdůraznil koptsko-pravoslavný biskup pro Německo Anba Damian (Refat Fahmi) na setkání s mezinárodní katolickou charitativní orga­ni­zací Kirche in Not. Biskup Damian si stěžoval i na chování egyptských úřadů: „Často trvá tři měsíce, než místní guvernér přijme koptské biskupy, kteří s ním chtějí hovořit o úto­cích na křesťany," řekl. V egyptské společ­nosti podle biskupa Damiana stále roste vliv radikálního islámu a křesťané se obávají nejhoršího, pokud tento směr zvítězí.

Koptové také nejsou dostatečně zastoupeni v politice. Biskup Damian řekl: „Podle statistik žije v Egyptě mezi 6 a 15 procenty Koptů. V par­lamentu však jsou nyní ze 440 poslanců jen čtyři Koptové, a to přesto, že mnozí Koptové mají prvotřídní vzdělání."

V zásadě však podle Damiana muslimští Egypťané nemají vůči Koptům nedůvěru. Mnozí muslimští obchodníci například ve finančních záležitostech prý důvěřují více Koptům než svým souvěrcům. „Koptové nebyli nikdy hrozbou pro egyptskou společnost. Nejsme nepřítelé státu nebo muslimů. Jsme praobyvatelé naší země."

Vatikán požaduje mezinárodní ochranu migrantů

Vatikán (KAP) Po smrti asi 75 afrických uprchlíků z člunu ztroskotaného poblíž Sicílie požaduje Vatikán mezinárodní smlouvu mezi zeměmi původu, tranzitními i cílovými zeměmi na ochranu uprchlíků. Problém migrace je humanitární záležitost, a proto ho nelze pojímat jen z hlediska bezpečnosti a pořádku, řekl prezident papežské rady pro pastoraci uprchlíků arcibiskup Antonio Maria Veglio v rozhovoru pro deník La Stampa. Církev nemůže mlčet, když jsou porušována lidská práva, řekl dále, a odmítl zároveň názor italského politika Umberta Bossiho, že se „církev nemá vměšovat do věcí, které jí nenáležejí". V otázkách migrace je třeba na prvním místě uvažovat lidskou důstojnost. „Je-li pravda, že ti zoufalí lidé byli napřed pozorováni, ale že je nechali plout vstříc smrti, tak je absurdní požadovat, aby k něčemu takovému církve mlčely," řekl arcibiskup. Podle prastarého námořnického mravu se musí ztroskotaným lidem pomáhat. Ignorovat a uml­čovat toto téma je nezodpovědné. Absurdní je, když televize RAI po zprávě o katastrofě na svém sicilském kanále zařadila reportáž o well­ness-centru pro kočky a psy. „Naše údajně civilizované společnosti vytvořily pocit averze ke cizincům," řekl arcibiskup. Nechtějí se s cizinci o nic dělit. V extrémním případě se dělí raději s kočkami a psy, uzavřel Antonio Maria Veglio.

Geert Groote: 625. výročí

Haag (KAP) Nizozemské město Deventer si připomíná 625. výročí úmrtí tamního kazatele Geerta Grooteho (1340-1384), který byl jedním ze zakladatelů hnutí devotio moderna („mo­derní zbožnost"). Mimo jiné se zde počátkem září koná vědecké sympozium. Iniciativa podporovaná univerzitou, městem i soukromými zdroji předpokládá, že se vzpomínkový den bude od letoška konat každoročně ve výroční den Grooteho úmrtí 20. srpna.

Devotio moderna byla jedním z nejdůležitějších náboženských obrodných pozdního středověku. Na základě působení G. Grooteho vzniklo hnutí Bratří společného života, které bylo nositelem tohoto typu zbožnosti. Hnutí bylo rozšířeno zejména ve 14. a 15. století v oblasti Nizozemí a Dolního Porýní - Vestfálska. Vychován byl v tomto typu zbož­nosti i Erasmus Rotterdamský; nejvýznamnější literární památkou devotio moderna je Následování Krista, jehož autorem je Tomáš Kempenský.

Santiago de Compostela: rekordní počet poutníků

Madrid (KAP) Poutnická svatojakubská cesta ve Španělsku je tak oblíbená jako už dlouho ne. Už půl roku před zahájením příštího „svatého roku" v Santiagu de Compostela 2010 dosahuje poutnická cesta nové rekordy. Podle údajů galicijských úřadů přišlo mezi lednem a červnem 2009 do poutního místa celkem 48 969 věřících. To znamená nárůst o skoro 12 % oproti loňskému roku. Poutnická kancelář v Santiagu předpokládá, že do konce roku to bude celkem 140 tisíc osob, které přijdou po četných svatojakubských poutnických stezkách. To by znamenalo historický rekord pro období mimo svaté roky od počátku zaznamenávání počtů poutníků. Roku 2006 překročil počet registrovaných poutníků poprvé 100 tisíc v normálním roce. Ještě vyšší počty přicházejí ve svatých rocích, kdy apoštolův svátek 25. čer­vence připadá na neděli a konají se mimořádné oslavy - tak roku 2004 přišlo víc než 179 tisíc poutníků.

Deník La Voz de Galicia informuje, že místní arcibiskup Julian Barrio předpokládá, že během svatého roku 2010 navštíví víc než 200 tisíc poutníků. Celkem přitáhne svatý rok do Galicie kolem 10 milionů turistů, předpokládá Consorcio Xacobeo, Svatojakubské konsorcium. Rostoucí obliba jakubské poutě znamená také významnou finanční posilu hospodářsky slabého regionu na samotném severozápadě Španělska. Svatojakubské stezky, jejichž síť se táhne celou Evropou, vedou do Santiaga poutníky již asi tisíc let. Místo se vedle Říma a Jeruzaléma stalo jedním z nejvýznamnějších poutních cílů křesťanů. V novověku upadlo Santiago skoro do zapomnění, také proto, že přes pečlivě střežené „národní" hranice už nebylo tak snadné putovat. Když se papež Jan Pavel II. a Rada Evropy roku 1987 zasadili za znovuoživení svatojakubské pouti, začaly počty poutníků opět stoupat. (Oficiální informace na internetu, www.xacobeo.es)

Bazilika ve Žďáru nad Sázavou byla inaugurována

Praha (KAP) Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou, jeden z architektonicky nejpůsobivějších chrámů na historickém území Moravy, je od nynějška basilica minor. Povýšení kostela Vatikán oznámil dekretem již letos v lednu, slavnost povýšení kostela na baziliku minor se v rámci třídenních oslav uskutečnila 15. srpna u příle­žitosti poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.

Chrám s nejdelší lodí v brněnské diecézi (76 metrů) vznikl v polovině 13. století jako součást cisterciáckého kláštera Studnice Blahoslavené Panny Marie (Fons beatae Mariae virginis) zrušeného roku 1784. Gotický objekt přestavěný počátkem 18. století za účasti Jana Santiniho byl katolické církvi navrácen roku 2004 v katastrofálním technickém stavu. Během následné generální opravy byly v pres­by­táři objeveny cenné fresky znázorňující procesí šlechticů vzdávajících poctu Panně Marii, které vedou Jan Boček z Jaroslavic, zakladatel kláštera, a král Jiří z Poděbrad.

T. Vlašić suspendován

Sarajevo (KAP) Tomislav Vlašić, přední zastánce údajného mariánského zjevení v hercegovinském Medžugorje, opustil františkánský řád a byl suspendován z kněžského úřadu. Církevní místa hovoří o těžké neposlušnosti, závažných sexuálních prohřešcích, šíření bludných nauk a manipulaci věřícími.