Jste zde

Ekumenismus a spiritualita: pozvánky

autor: 

13. seminář zájemců o teologii na téma „Ekumenismus na prahu 21. století“ pořádaný
Institutem ekumenických studií v Praze se uskuteční ve dnech 23.
až 24. listopadu 2001 v Institutu ekumenických studií,
Vyšehradská 41, Praha 2 (proti Botanické zahradě).

Program semináře:

Pátek 23. listopadu 2001

16:45 káva, čaj

17:00
Hans Jorissen, emeritní prof. KTF v Bonnu: Jsme dále, než si myslíme
(zamyšlení nad vývojem ekumenismu po II. vatikánském koncilu)

18:15 diskuse k přednášce

18:45 přestávka

19:00 liturgie

20:00 večeře

Sobota 24. listopadu 2001

9:00 ranní modlitba

9:30 blok koreferátů o ekumenismu v ČR

11:00 káva, čaj

11:15
panelová diskuse Ekumenismus na prahu 21. století – možnosti a výhledy
ve světě a u nás (účast na diskusi mimo jiné přislíbili František
Radkovský, Pavel Filipi, Ivan Štampach)

12:30 oběd

14:00 seminární skupiny:

A. Martin Vaňáč: Zamyšlení nad historií ekumenismu v českých zemích

B. Jan Kirschner: Zkušenosti s ekumenismem na lokální úrovni (Neratovice)

C. Daniela Knorrová: Zkušenosti s ekumenismem v zahraničí (Cambridge)

15:30 závěrečná modlitba

káva, čaj

 

Úvod do baptistické spirituality

Institut
ekumenických studií v Praze dále zve na přednášku aseminář děkana
Mezinárodního baptistického teologického semináře Iana M. Randalla s názvem Úvod do baptistické spirituality,
která seuskuteční 15. listopadu 2001 v 17:30 v rámci výuky na
bakalářském studijním programu ETF UK ve Vyšehradské 41, Praha 2 (proti
Botanické zahradě).