Jste zde

Duchovní cesty do 21. století

autor: 

Motto:"Zajeďte na hlubinu..." (Lk 5,4)

Dům Ignáce
Stuchlého ve Fryštáku srdečně zve na cyklus diskusních víkendů určený
nejen křesťanům, ale všem (od 20 let výše), kdo jsou otevřeni pro
dialog a nechtějí se spokojit s jednoduchými odpověďmi na složité
otázky.

23.-25. 11. 2001 - O křesťanské spiritualitě (přednáší ThDr. Mirej Ryšková – vyučující na Vyšší sociálně pedagogické a teologické škole Jabok, Praha)

Kontakt a přihlášky: Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták 26

tel.: 067/7911065, 067/7912536

e-mail: disfryst@volny.cz

www: http://www.volny.cz/disfryst

Pokračování:

1.
- 3. 3.
2002                
- O čtení a chápání Bible (ThDr. Petr Chalupa),

17. - 19. 5.
2002            
- O křesťanské morálce (ThDr. PhDr. Libor Ovečka)