Jste zde

Předplatné Getseman na r. 2002

autor: 

zůstává již třetí rok ve výši 192 Kč. Zároveň prosíme ty, kteří mohou,aby zaplatili 250 Kč. Umožní to dotovat zasílání časopisu za 100 Kč lidems nízkými příjmy - např. některým studentům, mladým rodinám s dětmi,důchodcům či nezaměstnaným. Předplatné uhraďte laskavě do konce tohoto roku.

Platit můžete buď

a)   bankovnímpřevodem na účet č. 83107021/0100, váš variabilní symbol opištez přiložené poštovní poukázky či bankovní složenky

b)   přiloženoupoštovní poukázkou

c)   přiloženoubankovní složenkou, kterou zasíláme těm, kteří v minulosti tento postupzvolili. Příslušnou částku v hotovosti poukážete u pokladny libovolnépobočky Komerční banky. Při tomto způsobu neplatíte žádné poplatky.

Hospodaření časopisu je nyní vyrovnané díkytomu, že veškerá práce redakce je dobrovolná a časopis tiskneme sami navlastním zařízení. Platíme pouze materiál pro tisk (papír, barvu, folie), podílna splátkách stroje na kterém tiskneme, brigádníky – studenty, kteří časopisslistovávají, sešívají a ořezávají, a nově distributorku, která tuto prácidělala řadu let zdarma. Nejvýraznější položka, kterou můžeme ovlivnitnejobtížněji, je poštovné. Musíme platit normální tarif, tzv. „novinové výplatné“bylo zrušeno. Abychom se vešli do limitu 50 g (i s obálkou), používáme lehčípapír, než je obvyklé, a museli jsme navíc začátkem roku jeden list (4 str.)ubrat. Poštovné výrazně ušetří distributoři v některých městech, kterýmposíláme časopis hromadně, a oni pak vám jej předávají. Včasné zaplacenípředplatného umožní nakoupit zásobu materiálu na celý rok, což vyjde ve velkémo něco levněji.