Jste zde

Jan Konzal

Církev – jednota v mnohosti

autor: 

Tajně vysvěcený biskup Jan Konzal stál u samotného zrodu Getseman a jako předseda redakční rady jim dával směr i nadále. Zde přetiskujeme jeho kázání o vztazích v církvi. (Getsemany 107 - červen 2000)

Jistě jste si všimli, že dnešní čtení (1 K 1, 10-13) mluví o křesťanské obci, kde nebylo všechno tak docela v pořádku. Oč tehdy v Korintě šlo? Co vlastně mladou obec křesťanů rozdělovalo na skupinky navzájem se trumfující a nemilosrdně číhající na chybu druhých stran?

Orientace

autor: 

Naděje z modlitby a práce

autor: 

Katolictví vyznalo na posledním koncilu veřejně, že chce světu sloužit. Nikoli posluhovat, nicméně opravdu sloužit. Potřebuje-li svět od nás nějakou službu, není to ani tak zdravotní a sociální služba, obojí dnes zajišťuje sekulární stát efektivněji než jakékoli církevní instituce; svět už

Sex nejen o prázdninách

autor: 

Už "tradičně" slýcháme o letních prázdninách pastýřský list věnovaný sexu.  Už to by si zasloužilo pokojnou reflexi. Navíc mi přišly do rukou hned dvě čísla zvláštního časopisu. O LOGOS společenství i jejich občasníku považujeme za nutné referovat proto, že obojí je opravdu mimořádné. Čím? Společenství sdružuje křesťansky věřící homosexuály, gay obého pohlaví; jejich časopis se pokouší o kultivaci duchovní roviny lidí patřících k této specifické minoritě.

REORDINACE?

autor: 

Mám zato, že reordinace je kontraindikována hned z několika příčin: sakramentálních, eklesiálních a personálních. Vedle toho budí tento návrh řešení problému mlčící církve (nebo snad příkaz?

"Závažný bod" jednání Biskupské konference ČSFR

autor: 

V pátek 21. února jsme četli zprávu ČSTK o jednání Biskupské konference ČSFR. Konference se mj.

Sporná věc: lidé na okraji

autor: 

Má-li se sdružení přátel stát společenstvím nebo dokonce skutečnou obcí, musí jedince sjednocovat něco víc než ideologie a hesla, víc než ideje, programy, kolektivní prožitky. Také víc než rezonance či úspěšně překonané dizonance citu a vůle. Musí je znovu a znovu sjednocovat dílo. A chce-li taková obec nebo i společenství být společenstvím, obcí našeho Pána, obcí shromážděnou "v jeho jménu", nestačí k tomu toto jméno skloňovat, citovat, proklamovat na firemním štítě. Pravdu nutno činit, učí nás Pavel. Obec Pánovu pak sjednocuje dvojjediný čin, vlastně činění: liturgie a diakonie.

K pastýřskému listu českých biskupů

autor: 

Na prvou adventní neděli jsme slyšeli pastýřský list českých biskupů, věnovaný kněžským a řeholním povoláním. Mnohé jistě potěšil pozoruhodně věcnou argumentací, nepředstíraným zájmem o budoucnost služby v Božím lidu, střízlivým tónem a vstřícnou ochotou (např.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Konzal