Jste zde

Florian Kuntner - biskup pro naši dobu

Díky Bohu má křesťanstvo i v naší době osobnosti a dokonce i hodnostáře, kteří patří všem, nikoli jen určité skupině, proudu či hnutí. Takovou osobností byl i vídeňský světící biskup Florian Kuntner. Byl důvěrníkem rakouských duchovních hnutí, od .hnutí pouště" po .charismatickou obnovu", ale právě tak křesťanských hnutí angažovaných politicky pro mír, ekologii, třetí svět. . . Jako biskup vlastně lidsky viděno neúspěšný - kardinálem Königem vyvolený pro pokračování v jeho pokoncilní linii, byl osmkrát opomenut při jmenování diecézních biskupů a nakonec odstaven jako biskup pro oblast misie a třetího světa v rámci rakouské biskupské konference.  Třebaže své poslání viděl v pastoraci (biskupské heslo: .Pečuj o obec Boží"), přijal s plnou vážností i toto poslání: .Obličej Kristův mi zvláště zazářil v chudých, bezprávných a pronásledovaných." Z poslední cesty do Afriky si přivezl tropický virus, jemuž podlehl. Evangelický vrchní církevní rada prof. Dantine nazval biskupa Kuntnera .upřímným svědkem bezmezné Boží lásky k lidem".

  • jv-