Jste zde

Mobbing - psychoteror na pracovišti

.Válka nervů na pracovišti" - tak také bývá překládáno slovo mobbing, utvořené švédskými psychology z anglického mob - smečka. Označuje se jím jev, kdy se spolupracovníci najednou začínají chovat k jednomu z nich jako smečka vlků, která se ho snaží uštvat. Příčina může být vědomá i nevědomá, v pozadí nevědomých příčin může stát strach o místo, tlak na výkon a konkurenční boj. Obětí se může stát naprosto kdokoliv, řadový pracovník i mocný boss. Také psychologické založení oběti může být prakticky jakékoli.  Někdy se podaří vyřešit vše otevřeným rozhovorem za pomoci podnikového psychologa, časté však jsou i konce na nervových klinikách. Podle švédských psychologů se s tímto jevem setkal každý čtvrtý pracující Švéd, také v Německu se odhalují miliónové škody ročně v důsledku mobbingu. Studium mobbingu se stalo novým odvětvím psychoterapie. Mobbing je dáván do souvislosti s celkovou rostoucí agresivitou společnosti, např. na silnicích, a je kladena i otázka, zda se společnost na vrcholu civilizace nemění ve smečku vlků.

Podle Furche (24. 3. 1994) a Salzburger Nachrichten (9. 4. 1994) -jv-