Jste zde

Předplatné Getseman na rok 2009

Předplatné + poštovné zůstává nezměněno a činí 275 Kč. Prosíme o úhradu do konce roku. Kdo zaplatí více, umožní zasílání Getseman několika desítkám čtenářů za dotovanou cenu 100 Kč. Jsou to ti, kteří časopis odebírat chtějí, ale nemohli by si to dovolit. Možné způsoby placení:

1. Bezhotovostní bankovní převod

Platbu můžete poukázat na účet č. 83107021/0100; variabilní symbol obdržíte po zaslání objednávky (např. mailem: obchod@getsemany.cz)

2. Poštovní poukázka typu A

Zájemci o tento způsob si vyzvednou čistou poukázku na poště a musí vyplnit hůlkovým písmem několik údajů:

- Transakční kód (povinné třímístné číslo identifikující typ poukázky): 110

- Adresu majitele účtu: Síť s.r.o.; Alšova 1247, 252 28 Černošice

- (Částku, kterou platíte)

- Ve prospěch účtu: 83107021

- Kód banky: 0100

- Konstantní symbol (nepovinný údaj): 0379

- Variabilní symbol (velmi důležitý údaj pro identifikaci platby): je uveden výše

- Specifický symbol: (není nutné vyplňovat)

- Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa

Můžete též vyplnit zprávu pro příjemce (např. název publikace, kterou si přejete objednat). Některé z údajů se též vyplňují na podací lístek, který je součástí poukázky.

3. Platba v hotovosti

Zaplatit můžete také složením hotovosti na účet č. 83107021/0100 (váš variabilní symbol uveden výše) u pokladny kterékoli pobočky Komerční banky. Nejprve vyplníte bankovní složenku, která bývá k disposici v blízkosti pokladny. Při tomto způsobu placení se vyhnete poplatkům.