Jste zde

Knihovnička Getseman

Revue Souvislosti 1/39/1999 je věnována tématu Křesťané a Orient. Kromě užitečného - byť pochopitelně jen stručného - přehledu staroorientálních a pravoslavných reálií (statě M. C. Putny a V. Ventury) se jeho tematická část zaměřila především na minulost a současnou situaci křesťanství v Číně a Japonsku. Není to čtení vždy veselé, ale rozhodně velice poučné a užitečné. Pokud někdo považuje za vrchol vší hrůzy útisk českých církví za komunismu, měl by si zde přečíst, jak žili a dosud žijí křesťané v Číně.

Nakladatelství CDK v Brně vydalo dnes již klasickou studii P. Bergera a T. Luckmanna Sociální konstrukce reality - Pojednání o sociologii vědění (originál poprvé vydán r. 1966). Není to sice text přímo o náboženství (i když se ho na řadě míst dotýká), má však velkou důležitost pro pochopení náboženství jako sociálního jevu. Nikoli náhodou se oba autoři v mnoha pozdějších pracích sociologii náboženství věnovali. Bergerova Vzdálená sláva ostatně již u nás vyšla. - Sociální konstrukce reality je kniha věnovaná obecným otázkám lidského vnímání světa a vědění o něm. Jak je možné, že miliony lidí mají stejný jazyk, náboženství, politické přesvědčení nebo i stejnou techniku přecházení ulice (a považují to za víceméně samozřejmé, třebaže jiné miliony lidí se v těchto všech věcech radikálně liší)? Jak tyto své znalosti předávají dalším generacím? Jakou funkci tyto vědomosti mají a jak se mění v čase? To všechno jsou otázky, které se Berger s Luckmannem pokusili zodpovědět. Že proto má jejich analýza přímé důsledky pro „teoretickou" i praktickou teologii, je nabíledni.