Jste zde

Zprávy

Ekumenická bohoslužba v Nitře

(MV) V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se křesťané v Nitře každoročně schází k modlitbám dvakrát: v evangelickém kostele sv. Ducha v centru města a v římskokatolickém kostele sv. Gorazda na sídlišti Klokočina. V roce 2022 se s ohledem na pandemickou situaci konalo pouze modlitební shromáždění v evangelickém kostele dne 20. ledna. Sešlo se zde osm duchovních: katolický nitranský pomocný biskup Peter Beňo, evangelický biskup Západního distriktu Ján Hroboň, evangelický sborový farář Ivan Boženík, katolický farář farnosti Nitra-Zobor Milan Polák, sborový farář Reformované křesťanské církve v Nitře Tomás Ficzere, policejní kaplan František Bartoš, vězeňský kaplan Milan Jozek a jáhen Tomáš Pružinec, který pronesl kázání.

Mottem letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který připravila skupina křesťanů z Blízkého východu, je biblický verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Bohoslužby se účastnili také křesťanští emigranti z Iráku, kteří v Nitře našli svůj nový domov. Díky nim zazněly některé modlitby také v arabském a aramejském jazyce.

Vysoký počet výstupů z katolické církve v Rakousku

(KAP) Podle zveřejněných statistik počet katolíků v rakouských diecézích za rok 2021 mírně poklesl. K 31. 12. 2021 jich bylo 4,83 milionů (o rok dříve 4,91). Podíl na tom má i velký počet výstupů z církve (72.055). Nižší počet výstupů v roce 2020 (58.727) byl pravděpodobně ovlivněn pandemickou situací. Historického maxima dosáhl počet výstupů z katolické církve v Rakousku v roce 2010 (85.960) v důsledku zpráv o případech sexuálního zneužívání v církvi.

Podrobnější statistiky za rok 2020 ukazují výrazný vliv pandemie na církevní život. Oproti roku 2019 výrazně poklesl např. počet křtů (32.521; 2019: 44.977), ještě více pak množství církevních sňatků (3.595; 2019: 9.842). Naopak počet pohřbů zaznamenal nárůst (54.621; 2019: 51.334).

Jubilanti: J. Vrbenský a P. Kuneš

V únoru oslaví významná jubilea dva naši čtenáři. Dne 4. února oslaví 90. narozeniny Jaroslav Vrbenský, dlouholetý redaktor nakladatelství Vyšehrad (od roku 1969). Dne 6. února se dožívá 85 let Pavel Kuneš, římskokatolický kněz a rektor kostela v Klecanech, který po roce 1989 spoluzakladatel náboženského vysílání v televizi. Přes svůj úctyhodný věk oba stále pracují. Oběma děkujeme za přízeň a za podporu.