Jste zde

Pozvání na konferenci Mezinárodního ekumenického společenství (IEF) v Liverpoolu 25. 7. – 1. 8. 2022

V covidové době se některé samozřejmé věci staly nesamozřejmými a vzácnými. Jednou z nich je to, že se vůbec může konat konference s víc než stovkou účastníků z různých zemí. Právě toto pravidelné setkávání je od počátku páteří Mezinárodního ekumenického společenství (IEF), a za pandemie se stalo nepravidelným. Konference připravovaná britským regionem IEF v severoanglickém Liverpoolu se měla konat už v roce 2021. Organizátoři, skupina asi deseti zapálených „ekumenických důchodců“, museli vyvinout opravdu heroické úsilí, aby se setkání navzdory nepřízni covidové i brexitové nakonec mohlo uskutečnit. A bude stát za to, jako ostatně všechny konference pořádané britským regionem, jak všichni účastníci jistě potvrdí.

Mottem setkání je biblický verš „I will heal my people“ (Jeremiáš 33,6). Uzdravení bylo důležitým tématem IEF vždy, ne až v době covidové pandemie. Součástí většiny konferencí bývá bohoslužba uzdravení (healing service), některé z nejzajímavějších mezinárodních setkání měly v tématu výslovně uzdravení zranění, která si křesťané, ale také národy mezi sebou, působili, například konference v německém Herrnhutu (Ochranově), v polské Krzyżowé (Kreisau, Křížová), v Corrymeele v Severním Irsku, ale také první africká konference v ugandské Mbaraře. I tentokrát půjde o uzdravení ve více významech. Jedním z ústředních motivů je památka na otroctví, jež se stalo základem bohatství Liverpoolu a jeho přístavu. I dnes jsou mnozí lidé uvrženi do novodobého otroctví nebo těžké životní nouze. I jim, a těm křesťanům, kteří se pomoci těmto lidem věnují, bude konference věnována. V programu je i návštěva unikátního Mezinárodního muzea otroctví, které sídlí v liverpoolském přístavu.

Liverpool je město známé v širším povědomí asi nejvíce místním fotbalovým klubem a také čtveřicí „brouků z Liverpoolu“, skupinou The Beatles. Město ale má i svou zajímavou ekumenickou historii. Není to klasické turistické město se zachovaným historickým centrem, ale přesto má hned dvě pozoruhodné katedrály. Obě jsou moderní, ta anglikánská je údajně nejdelší katedrální stavbou na světě a co do objemu je pátou největší. Se stavbou se začalo v roce 1908 podle plánů proslulého, tehdy ovšem ani ne třicetiletého architekta Gilese Gilberta Scotta, a dokončena byla až v roce 1978. Kdo tuto monumentální stavbu navštíví, může potvrdit, že je nejen obrovitá, ale také zajímavá. Totéž platí o katolické Metropolitní katedrále Krista Krále, která je ještě mladší, byla postavena v letech 1962-1967 a zaujme kruhovou dispozicí. Oba chrámy propojuje jedna z hlavních městských tepen – Hope Street, tedy Ulice Naděje.

Na této ulici, v polovině cesty mezi oběma katedrálami, narazí ekumenický poutník na zvláštní průchozí pomník dvou biskupů a nerozlučných přátel, kteří se zasloužili o rozvoj ekumenických vztahů ve městě. David Sheppard, anglikánský biskup (a bývalý profesionální hráč cricketu), a římskokatolický biskup Derek Worlock začali ve městě působit ve stejné době v polovině 70. let, a velmi aktivně se zapojovali třeba do sociálních i politických záležitostí, například v kritice sociálních dopadů politiky Margaret Thatcherové. Jejich odkaz je IEF blízký i v tom, že ukazuje význam přátelství v ekumenických vztazích.

Jádrem konferenčního programu bude den věnovaný „encounters“ – setkáním s jednotlivými křesťanskými komunitami ve městě. Ve výběru je mimo jiné kvakerská komunita, velmi aktivní v sociální práci, pomoci uprchlí- kům, usmíření v konfliktech, dále projekt Armády spásy nazvaný Strawbery Fields, který poskytuje pomoc ohroženým dětem a dětem se zvláštními potřebami. Johna Lennona toto místo inspirovalo k napsání písně Strawbery Fields Forever. Dále je v nabídce velmi živá anglikánská komunita, která se mimo jiné zaměřuje na pastoraci LGBTQIA+ komunity, ale provozuje mimo jiné také potravinovou banku, nebo metodistický Bread Church, malá, živá komunita v centru města, která kromě ostatních aktivit peče vlastní chleba. Setkání budou jistě intenzivní a obohacující.

Kromě toho nabídne konferenční program zajímavé workshopy mimo jiné na témata ekologie a křesťanství, biblická témata, dějiny otroctví či hudbu, tanec a výtvarné umění, například ikonopis v podání rumunských pravoslavných přátel z IEF. Třídenní navazující program po konferenci případné zájemce zavede na půvabná místa – do pohádkového starobylého Chesteru, půvabné přírodní krajiny národního parku Lake District nebo na sever Walesu.

Zájemci se mohou přihlásit na adresu českého regionu IEF Peteru Stephensovi, mail: p.stephens@volny.cz. Cena za pobyt (bez dopravy) je 340-440 EUR, bude ale organizátory ještě upřesněna. Termín pro přihlášení je 31. března.