Jste zde

Satanisté a Nová pravice se sbratřují

Zatímco původní evropský satanismus je přísně konspirativním hnutím, veřejnosti je spíše znám satanismus jako protestní kultura západoevropské mládeže a rockové scény. Tento satanismus je původně formou generačního protestu dětí, které jsou svými vpodstatě nevěřícími a nekřesťansky žijícími rodiči nuceny chodit na náboženství a zachovávat rituální slavnosti. Tyto děti tedy provokují své rodiče převracením náboženské symboliky v její pravý opak. To, co bylo původně myšleno jako recese, se však postupně stává propagací násilí a také jeho krutou realizací. Zvláštní jev se projevuje v poslední době - původně zejména norský proud rockového satanismu se sbližuje s pravicovými extrémisty v Německu - až po oslavu fašistického násilí za druhé světové války. Podle nejnovějších výzkumů bylo možno vývoj satanismu od legrace ke skutečnému násilí zastavit. Tento závěr je důležitý zejména v českém prostředí, kde satanismus i pravicový radikalismus představují spíše jen odkoukanou antikulturu.

  • podle pramenů