Jste zde

A-pro!

Kdo jsou dnes ti lidé, za kterými šel Ježíš ve své době především? Odpověď na tuto otázku je pro církev životně důležitá - ale velmi těžká, neboť to byli lidé nábožensky nevyhovující, mravně v nepořádku v nápadných věcech a práce s nimi dováděla Ježíše občas k citovým projevům, které narušují naši představu stoicky klidného sladkého Ježíše. Dostal se mi do rukou časopis alternativních iniciativ A-contra. Anarchisté a ekologové, kteří za ním stojí, možná splňují výše uvedená kriteria, pro která bychom se od nich měli odvrátit. Na rozdíl od Ježíšových současníků sice asi nenosí pod pláštěm meč, ale jinak určitě najdeme dost důvodů je odsoudit. Můžeme to však vidět i jinak: Najdeme zde lidi otevřené zásadně jiné budoucnosti, lidi nešťastné z toho, že většina jejich generačních druhů prodává svou duši za chvilkové požitky a nezajímá se o věci, které přesahují okruh jejich osobního sebeuspokojení. Lidi snící o jiných vztazích mezi lidmi a schopné vytvářet komunity s takovýmito vztahy - což je možná základní příznak živého hnutí.

A také lidi ochotné nastavit svou tvář pro hodnoty, které by je nakonec nemusely zajímat. Zatím se o ně zajímá pouze oddělení ministerstva vnitra, asi totéž, které mělo dříve na starosti nás.

Na rozdíl od Ježíše my asi nemáme schopnost učinit z nich dělníky Božího království. A třeba to ani nejsou ti praví lidé. Přesto však bychom se měli přes ně podívat zpětně sami na sebe, zda my jsme těmi, které Ježíš hledá. Lidmi, kteří se nenechali koupit lákadly tohoto světa, lidmi, kteří jsou schopni vstát a jít, vytvářet společenství života a být alternativou.  Alternativou pro, nejen contra. Nesmíme dopustit, aby se křesťanství stalo náboženstvím usedlých tatíků, senilně spokojených se světem. Mládí bude vždy hledat alternativu. Nedopusťme, aby jediným zvěstovatelem radikálně nové budoucnosti byli levicoví radikálové nebo třeba soudruh Štěpán.

  • jv-