Jste zde

Povedzte, čo vás bolí!

Slovenský biskup Baláž si před časem posteskl na neupřímnost laiků v rozhovorech s biskupem:

Mali by byť konkrétnejšie spojenia s biskupom. My máme mnohokrát nekonkrétne stretnutia s mládežou. To sú všetko také oficiálne spojenia, ako napr. na Kvetnú nedeľu, ale to, že si mladí ľudia pozvú biskupa voľakde tam, kde je bez oficiality, a že sa tam s nimi normálne porozpráva, to sa nám tak často nestáva. My vystupujeme úradne a vy dávate úradné otázky, aby ste .excelenciu" neurazili. Povedzte, komu to osoží? To Cirkvi vôbec neosoží. . . Ak vy voláte úprimne svojich biskupov otcami alebo bratmi, tak mu povedzte, čo vás bolí (Viera a život 1/94).

Biskupova slova vůbec nejsou revoluční, ale vyzývají jen k naplnění málo známého ustanovení církevního práva, které zde citujeme v oficiálním plném znění:

.Křesťané mají právo, dokonce někdy i povinnost podle svých znalostí, příslušnosti (tj. kompetence, pozn.red.) sdělit pastýřům své mínění o věcech týkajících se prospěchu církve, a při zachování neporušenosti víry a mravů a úcty vůči pastýřům, s ohledem na obecný prospěch a důstojnost osob, mají právo s tímto míněním seznámit ostatní věřící." (Kán. 212 §3)

  • jv-