Jste zde

Náboženské zmatení v Bulharsku

Ve změněných poměrech v Bulharsku patří i mezi komunisty k dobrému tónu hlásit se k pravoslaví a odvolávat se na pravoslavné národní kořeny.

Účast na bohoslužbách je však nízká a v zemi panuje naprostá náboženská nevědomost, v níž se těší popularitě vědmy a léčitelky jako baba Vanga.  Dekorativní vystupování duchovních při společenských akcích nesmí zakrýt skutečnost, že zákonně život církví, např. ani vyučování náboženství ve školách či přístup do sdělovacích prostředků, prakticky vůbec zajištěn není. Bulharské pravoslaví se nachází v prozatím neřešitelném schismatu, které mělo původně politické příčiny. Pronásledování pravoslavné církve v Bulharsku bylo v 50. letech ještě krutější než proticírkevní boj u nás, a církev se podařilo totálně zglajchšaltovat, takže ji změněná politická situace zastihla nepřipravenou a bezradnou. Zkompromitovaní metropolité sice vydali prohlášení lítosti za svá selhání, ale věc se vyhrotila, když bývalý disident, atomový fyzik a kněz Sabev usedl do vedení vládního úřadu pro církve a začal zkompromitované funkcionáře, v první fázi patriarchu, likvidovat podle komunistických zákonů. Podařilo se mu s několika metropolity zorganizovat novou synodu, která však nezískala podporu Moskvy ani Cařihradu a prosazovala se čistě mocenskými prostředky, jimž se po změně vlády nevyhýbá ani druhá strana. Sabev se ovšem rozešel se svými původními, ostatně také zkompromitovanými spojenci a svou stranu Spasenije postupně přebudoval na samostatné arcibiskupství, s tvrdě antikomunistickým a antiekumenickým charakterem. Vpodstatě se už dnes jedná o bizarní sektu. Ještě ve vládní funkci se mu sesazením velkého muftího, podezřelého ze spolupráce se státní bezpečností, podařilo vyvolat obdobné schizma i mezi muslimy. Sabevem vytvořená synoda by dnes byla ochotna ke spojení se starou, ale ta požaduje pro příslušné biskupy nejtěžší církevní tresty a navíc se již vytvořila zdvojená hierarchie. Katolíci, protestanté, a samozřejmě i různé americké sekty tvoří sice jen mizivý zlomek obyvatelstva (sotva jedno procento), jsou však velmi aktivní a pružní a to budí hněv pravoslaví, v současnosti neschopného akce.

Vidíme-li situaci v Bulharsku, musíme být vděčni Bohu a duchovní zralosti biskupů z podzemní církve, že se u nás nepodařilo vyvolat podobný rozkol.

podle MDKI Bensheim, 1/95, s. 10-13