Jste zde

Všední den pravoslavné Moskvy

Po spektakulárním návratu pravoslaví do života Moskvy s masovými křty dospělých přišel všední den, podobný našemu, včetně zápasu s mimořádnou situací, s pozůstatky minulé epochy a s tím spojeným enormním pracovním nasazením. Pravoslavná církev v Moskvě dostala zpět své kostely včetně chrámů v Kremlu, mnoho z nich ovšem ještě předcházející majitelé nevyklidili nebo se kostely nacházejí ve stavu, který znemožňuje jejich používání.  Avšak i pro užívané kostely není dostatek kněží, a to i přesto, že se v první fázi světili viri probati bez teologického studia, kteří se zčásti výborně osvědčili, někteří však odborně nebo duchovně nestačí enormním pracovním nárokům. Teologická učiliště, jichž je už relativně mnoho, nejsou schopna pojmout množství zájemců, zkoušejí se moderní formy jako dálkové studium z přednášek zaznamenaných na videu, z teologicky vzdělavatelného časopisu apod. Mnozí studenti ovšem neuvažují o kněžství - i před revolucí byli pravoslavní teologové a filozofové většinou nekněží.

Zatímco v době komunistické vlády byl pravoslavný život omezen na rituálně slavenou liturgii, usiluje se dnes o její vědomé prožívání zdůrazněním kázání a náboženské výuky a přenášením zpěvu se sboru na lid, a rozvíjí se i na Západě obvyklé další činnosti od mateřských školek až po vězeňskou pastoraci. Problémem se stávají i přes odváděné desátky finance, protože měna je okamžitě znehodnocována další inflací. Církev nebude v nejbližší době schopna zajistit svým duchovním ani existenční minimum. Na rostoucí chudobu však církev reaguje svou obnovou - např. Daniilův klášter zrušil poplatky za církevní úkony a je snaha, aby např. svíčky byly dostupné i těm nejchudším. Podobně jako u nás je velkým problémem vykrádání kostelů s cílem prodeje do Německa. Velkým problémem jsou sekty, pozoruhodná je aktivita jednoho novokněze, dříve příslušníka sekty, který vybudoval rehabilitační centrum pro ty, kdo se chtějí z moci sekt osvobodit. Problémem je knižní produkce, protože církevní nakladatelství si zvykla vydávat drahé publikace pro bibliofily a nejsou zatím schopná reagovat pružně na potřebu literatury pro zájemce o pravoslaví a členy obcí. Tento nedostatek je částečně kompenzován periodiky jako Pravoslavné forum (pro spiritualitu) a Pravoslavná Moskva (církevní zpravodajství).

MDKI Bensheim 1/95, s. 13-15