Jste zde

Křesťan a finance

autor: 

Prázdninové číslo časopisu Mission de France .Lettre aux communautés" je věnováno vztahu křesťana ke světu financí. S myšlenkami k tomuto tématu chceme postupně seznámit své čtenáře. Dnes uveřejňujeme první část přednášky člena francouzské komise Spravedlnost a mír G. Marca. V této první části ukazuje, jak - na principu blízkém hazardní hře a zcela odtrženě od světa práce - funguje současný svět financí. Ve druhé části se pokouší o křesťanské stanovisko k tomuto stavu. V přednášce se odráží situace před letošními prezidentskými volbami.

Mezinárodní měnový a finanční systém a my

(Úvod a první část)

Téma, které jste mi dnes uložili, by vyžadovalo semestrální přednáškový kurs. Nejmenší dílo, které jsem konzultoval, abych uvedl své vědomosti na současnou úroveň, má dvě stě hustě tištěných stran! Jak vše redukovat na hodinovou přednášku? Je to tím riskantnější, že chápání evoluce měnového a finančního systému za poslední dvě desetiletí je předmětem kontroverze mezi odborníky. Během jednoho nedávného kolokvia nejvýznamnějších specialistů zněla závěrečná zpráva: .Nacházíme se před dvěma velkými typy analýzy. Podle jedněch jsou nedávné měnové krize zaviněny logikou mezinárodních finančních trhů, které nepředvídaly, ale spíše vyprovokovaly pozdější politicko- ekonomické změny. Podle jiných je to nedostatek logiky v chování určitých činitelů, řídících se nápodobou, co je hlavní příčinou krize devizových trhů." Logika a nelogičnost, jak by řekl kapitán Haddock, je to úplně totéž, jenomže je to přesně naopak. Čím to vysvětlit?  Je to tím nesnadnější, že ve skutečnosti, je-li chování účastníků hry logické a racionální z krátkodobého hlediska, se trh stal zcela nepředvídatelným, protože je štědře zásobován pověstmi, často manipulovanými, více než reálnými fakty. Přes to všechno si vás dovolím na hodinku zavést do džungle mezinárodních financí. Nejprve uvedu na současný stav vaše znalosti popisem změn za poslední čtvrtstoletí, pak vyložím, jak trh funguje, a nakonec se pokusím odpovědět na otázku, zda je třeba tento systém zavrhnout.

Aktualizace znalostí: Změny od r. 1970

Většina z nás, když se mluví o penězích, si představí mince a bankovky, šeky, jež lze nejbezpečněji uložit ve spořitelně nebo na životní pojistce, nebo dluhy, které si člověk udělá při koupi automobilu, bytu nebo elektrospotřebiče.  Tím si vytvoří vztah k organizacím zdánlivě neměnným - k bankám, k poště.

Jsme však na oběhu financí angažováni více, než tušíme. Jsou to vydavatelé kreditních karet, jejichž užívání se rychle šíří a z nichž některé jsou mezinárodní, jsou to cestovní šeky vydávané v zahraniční měně. Pro rostoucí počet lidí je to umístění našich úspor formou investičních společností, jejichž kursy zahrnují zahraniční valuty a jejichž výnosy zavisejí mnoha způsoby na mezinárodní měnové a finanční konjunktuře. Pojišťovací společnosti, které spravují naše životní pojistky a naše důchodové připojištění, jsou největšími interventy na mezinárodních trzích.

Tyto nepostřehnutelné změny našich zvyků se přizpůsobují gigantickým změnám trhu. Ještě je neznáme, a přitom již vstoupily do každodenních informací: rozhlasové zprávy a noviny hlásí úroveň kóty jistého počtu cenných papírů na burze, relativní kurzy deviz, spekulativní nákupy, a to vše lze stále najít na obrazovce.

Byla odstraněna parita dolaru a zlata

Až do pozdních šedesátých let kontrolovaly peněžní úřady v každé zemi peníze a úvěry. Bylo to relativně snadné, dokud byl mezinárodní obchod ještě slabý a měny byly vázány pevným kurzem vzhledem k dolaru, a ten měl paritu vzhledem k ceně zlata. Tento systém (Bretton Woods), který pouze prodělal několik devalvací, trval od r. 1946 do r. 1971. 15. srpna tohoto roku vypověděl prezident Nixon jednostranně dohodu z Bretton Woods. Parita dolaru a zlata byla zrušena a směnné kurzy byly od nynějška pohyblivé, určované trhem a tedy zákonem nabídky a poptávky. Za této situace se stalo pro vlády a jejich centrální banky nesnadným uhlídat měnu a úvěry.  Finančníci postupně uvolňovali korzet lokální reglementace a Reaganova administrativa totálně uvolnila měnu a úvěr. Ostatní země musely následovat.  Tím se zrodil monetární a finanční systém, který vidí na svá vlastní pravidla, ale nemá žádného dirigenta, který by si vynutil jejich dodržování, když jeden aktér váží větším závažím než druhý.

Počítač a telefon

Tento systém by přesto nemohl mít takový význam, kdyby jeho zrození nebylo doprovázeno neslýchaným rozvojem sdělovacích prostředků, jejichž cena neustále klesá. Počítač plus telefon dovolují nemateriální přenos miliard dolarů rychlostí světla jedním i druhým směrem několikrát denně, je-li toho třeba. Potřebné informace procházejí bez přestání od jedné burzy ke druhé.

Je možné koupit depozitní certifikát v Singapuru v dolarech a prodat jej do Londýna, stejně je možné koupit jeny v Tokiu a prodat je do Bahrajnu, Londýna, New Yorku. Obchodní cyklus směny začíná v Tokiu, kde funguje, když Londýn a New York spí, a postupně přebere štafetu Hongkong, Singapur, Londýn, New York, Chicago a přes Pacifik opět Tokio. Zatímco burzy spí, počítače bdí, rostoucí sofistikovanost jim umožňuje v určitých mezích intervenovat samostatně. Vynechání počítače zčásti vysvětluje krach r. 1987 - počítače automaticky vystupňovaly paniku.

Každodenní pohyb fondů se pohybuje v řádu 1000 miliard dolarů, což je ekvivalent roční tržní produkce Francie. Potřeby financování obchodní výměny tvoří jen 2 - 3 % této sumy. Jak je vidět, existuje obrovský rozdíl mezi potřebami hospodářství a tzv. finanční bublinou.

Sázka na budoucnost

Je také vidět, že mezinárodní finance vytvořily světovou imateriální ekonomiku, která odnynějška tvoří náš horizont. Peníze se odhmotnily - nepřenáší se už šeky mezi zeměmi, ale elektronické informace. Peníze se staly druhem informace. Tím spíše, že oběh peněz závisí na informacích, které mají operátoři o zdraví ekonomiky a jejích základních ukazatelích v dané zemi. Informace, kterou někdo zná o několik vteřin dříve než ostatní, může přinést kolosální zisky tomu, kdo ji má a využije jen o trochu dříve než ostatní.

Tato schopnost obíhat bez přestání působí extrémní těkavost prvků, na nichž systém funguje a násobí riziko: kótování cenných papírů, směnné kursy a úroková sazba se den ze dne mění tak, jak tomu nikdy v minulosti nebylo. Řízení tedy přechází od zkušeností získaných v minulosti, jak tomu bylo v případě papežské banky, k předvídání, co se stane v budoucnosti.  Protože však budoucnost není napsána předem, vychází předvídání z dat, která jsou k dispozici, ale také z iracionálních prvků, které podporují optimismus nebo nedůvěru: poznámky nějaké politické osobnosti nebo finanční autority, nebo, jako nyní ve Francii, politická nejistota. Ve chvíli, kdy toto píšu, jsem dostal Le Monde s titulkem: .Balladurův pokles ve výzkumech veřejného mínění zatěžuje frank". Vysvětlení je dvojí: Neví se, zda kandidát Chirac, který z tohoto poklesu těží, ještě stále zamýšlí referendum o Maastrichtské smlouvě, a program tohoto kandidáta - více výdajů a méně daní - předpokládá financování inflací, tedy to, čeho se nejvíce obávají zahraniční investoři, kteří si přejí co možná nejvyšší úrokovou sazbu.  Takto dochází k tomu, že pesimistické očekávání přivodí situaci, které se bojíme! Frank klesá, protože se bojíme, že by jiná politika než současného předsedy vlády vedla k jeho poklesu. Očekávání však obsahuje i zvýšené riziko omylu, protože neznamená nutně totéž pro všechny operátory.

Vynalézání nových výnosů

Aby se zabezpečili proti takovým rizikům, spekulanti, jimž se méně pejorativně říká arbitrážisté, vymýšlejí stále komplikovanější druhy finančních výnosů, někdy na zahraniční jména nebo značky, jejichž správa není snadná.  Jsou dvojího druhu: Swap dovoluje dvěma stranám vyměnit podmínky půjčky v určité měně za jiné podmínky v jiné měně. Princip je jednoduchý:

Má-li společnost v daném období přebytek marek, ale deficit ve francích, může umístit své marky na trh a současně si na toto období půjčit franky.  Může také najít jiný podnik, který má přebytek přesně opačný. . . Druhý způsob spočívá v rozptýlení rizik sjednáním zboží, které je možno koupit nebo prodat. Jde v podstatě o termínovanou smlouvu a o opce. Termínová smlouva je závazek dodat nebo převzít určitý artikl k přesnému datu za podmínek dohodnutých při uzavření smlouvy. Opce jsou pouhým slibem (garance termínované smlouvy je 10 %, opce 2 %). Rozdělení smluv vytváří tak komplikované výnosy, že jim někdy nerozumí ani ředitelé banky - tím se vysvětluje nedávný úpadek Barings Bank.

Expanze rozdělených výnosů stoupla z 5000 miliard dolarů r. 1989 na 14 000 miliard dolarů r. 1994 a znepokojuje finanční prostředí. Úpadek ctihodné Baringsovy banky, zaviněný přehnaným riskováním jednoho makléře jejího zastoupení v Singapuru, ukazuje křehkost tohoto trhu slibů. Zkoumá se význam těchto virtuálních peněz, protože neexistuje nic než sliby.