Jste zde

Zprávy

Hospicové hnutí i u nás

V záříjovém čísle jsme referovali o hospicovém hnutí v Rakousku. Byli jsme upozorněni, že toto hnutí se rozvíjí už i u nás - s prací tohoto druhu začíná ekumenický řád sv. Lazara a 23. 11. bude slavnostně otevřen první hospicový dům v České republice - Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.  Dům je samozřejmě jen zázemím domácí péče, která se v královéhradecké diecézi koná už v 15 městech. (Za informace děkujeme L. Korpovi a M.  Svatošové.)

25 let služby biskupa

Nedávno jsme vzpomínali 25 let od konsekrace Fridolína Zahradníka. Patří spolu s některými dalšími kolegy z ES mezi služebně nejstarší biskupy u nás. (Prvenství má biskup Otčenášek.) Jubilant nepřetržitě, včetně šestiletého vězení v osmdesátých letech, slouží tam, kde oficiální církev sloužit nechce nebo nemůže - mezi lidmi na okraji společnosti, mezi Rómy, propuštěnými vězni, lidmi bez domova, bez práce. Je představitelem Emauzských domů v ČR.