Jste zde

056 - listopad 1995

Konvergence?

K útěšným myšlenkám za minulého režimu patřila tzv. teorie konvergence, hlásající postupné sbližování obou soupeřících systémů. Zdálo se, že dějiny dávají Teilhardovi za pravdu: Komunismus ztrácel svou počáteční brutalitu a kapitalismus nabýval solidárních rysů. Před několika dny mi tuto .nebezpečnou ideologii" připomněl jeden z těch soudruhů novinářů, kteří brzy pochopili, že jejich komunistické útoky na osmašedesátníky, sociální demokraty a teorii konvergence jsou i dnes žádaným zbožím. Skutečně nebezpečná myšlenka - co když v listopadu 89 stačilo udělat jen malý krůček?  Technicky ani politicky to asi nebylo možné, nicméně by to mohlo ukazovat, kam dnes máme směřovat: Od českého .ode zdi ke zdi" k solidární společnosti někde uprostřed mezi oběma extrémy.

Jaroslav Vokoun