Jste zde

29. kongres IEF v Lovani

Ve dnech 5.-12. srpna 1996 se v belgické Lovani konal 29. kongres Mezinárodního ekumenického sdružení (Internacional Ecumenical Fellowship, zkratka IEF). Mezi více než 400 účastníky byla i patnáctičlenná výprava nově založeného společného česko-slovenského regionu IEF. Německý region nabídl finanční pomoc, aby se kongresu mohl zúčastnit alespoň jeden student Institutu ekumenických studií. Díky této pomoci jsem tedy mohl strávit příjemný týden, plný nových poznatků a přátelských setkání. Abych však začal opravdu od začátku, musím zmínit i obětavé řidiče naší výpravy.  Dvoudenní cestu z Prahy do Lovaně a poté zpět zvládli výborně, přestože některá auta občas neposlouchala.

Prakticky celý program letošního kongresu, včetně bohoslužeb, se odehrával ve velké aule lovaňské Katolické univerzity (založena 1425). Ústředním tématem přednášek, kázání a seminářů byla výzva z listu Efezským (5,9):

„Žijte jako děti světla." Přitom jsme si uvědomovali, jak rozdělení křesťanů často oslabuje světlo, které by měli přinášet světu. Zároveň byly povzbuzujíci společné modlitby a prostá osobní setkání. Rozdílnost jazyků nebo církevní příslušnosti nebyla žádnou nepřekonatelnou překážkou, neboť vždy převládala snaha druhému porozumět. Právě srovnání cizích jazyků a různých církevních tradic mi připadá příhodné. Při společných rozhovorech je totiž v obojím případě potřebné hlouběji poznat význam slov a způsob uvažování toho druhého.

Velkým zážitkem a obohacením byla pro mne především společná bohoslužba, kterou jsme slavili každý den podle různých tradic (římskokatolické, reformované, anglikánské a luteránské). Při bohoslužbě se totiž soustředíme na to, co nás spojuje, neboť se společně obracíme k jednomu Bohu. Také to byla dobrá příležitost k vyjádření radosti a k vyslovení díků za to, že jsme se mohli takto společně sejít.

Samozřejmě, že jsem využil příležitost, poznat historické centrum Lovaně.  K paměti- hodnostem tohoto univerzitního města patří hlavně katedrála sv. Petra a bohatě zdobená radnice. S univerzitou se tu setkáte prakticky na každém kroku, neboť ve městě a v blízkém okolí jí patří kolem 400 budov. Do programu byly zařazeny i dva celodenní výlety do Antverp a do Bruselu. Za zmínku stojí i zastávka v církevní metropoli Belgie, v Mechelen (franc. Malines). Zde jsme si v katedrále připomněli kardinála Merciera (1851-1926), který stál v letech 1921-1926 spolu s lordem Halifaxem v čele rozhovorů katolických a anglikánských teologů a historiků (Conversations de Malines).

Zajímavý týden a zároveň celý kongres uzavřela závěrečná bohoslužba slova.  Jménem pořadatelů z belgického regionu IEF se s námi rozloučil jeho prezident Adelbert Denaux, profesor lovaňské univerzity. Pozdravit všechny účastníky přišel také arcibiskup z Mechelen, kardinál Daneels.  Příští rok se poprvé v třicetileté historii IEF nebude konat velký mezinárodní kongres. Jedním z důvodů je skutečnost, že v červnu 1997 se sejde v rakouském Štýrském Hradci (Graz) 2. ekumenické evropské shromáždění.  Připravena je však téměř desítka menších regionálních setkání IEF. Také společný česko-slovenský region IEF se rozhodl uspořádat příští rok v Čechách pro mladší členy ze zahraničních regionů kombinovaný turistickovzdělávací pobyt v přírodě.