Jste zde

Jan Spousta

285 - září 2016

autor: 

Sekularizace: hledá se příčina

284 - léto 2016

autor: 

Události roku

283 - červen 2016

autor: 

Naděje a utrpení

Mluvit dnes u nás o naději je směšné. Češi to přece vědí lépe. Ekonomická krize. Uprchlická krize. Ekologická krize. Evropská unie. Rusko. Islámský stát. Korupce. Zánik civilizace. Všechno se mění k horšímu, všechno se na nás valí, všude jsou hrozby. A my doufáme jen v to, že někdo konečně zavře hranice a nám bude doma za pecí zase dobře. Optimistická léta mezi sametovou revolucí a světovou hospodářskou krizí skončila a my se zase vracíme k normálu, k remcání a blbé náladě.

282 - květen 2016

autor: 

Hřmící varhany

281 - duben 2016

autor: 

Abychom nebyli jedno

Ve velekněžské modlitbě Ježíš v předvečer své popravy podle Janova evangelia říká: „Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (J 17,20–21) Jak obtížná je jednota mezi námi, kteří jsme uvěřili skrze slovo Ježíšových svědků! A přitom jak důležitá: navzájem rozhádaným svědkům nikdo neuvěří.

280 - březen 2016

autor: 

Facebookové rozloučení s farníky

Münsterský katolický farář od sv. Kříže Thomas Frings bude letos naposledy slavit se svou farností Velikonoce. Pak odejde. Rozloučil se dlouhým textem na farním facebookovém profilu.

279 - únor 2016

autor: 

Vysoká míra svobody

Nejznámější slovenský kněz Anton Srholec ztratil možnost veřejně působit jako katolický správce farnosti v roce 1985. Od té doby ji nezískal zpět. Jeho nekonformní přístup se nelíbil nejen komunistům, ale ani nové nacionalistické a konzervativní garnituře slovenských biskupů, která nastoupila po roce 1989. Proto salesián Srholec nedostal pověření oficiálně sloužit. Možná právě to však Srholcovi rozvázalo ruce pro duchovenské působení mnohem většího rozsahu.

Knihovnička Getseman

autor: 

Jiří Hanuš a kol., „Služebníci neužiteční“. Kněžská identita v českých zemích ve 20. století.

278 - leden 2016

autor: 

Islám zevnitř

Někteří muslimové popisují svoji víru jako „náboženství míru“. Dokazují to mnoha mírumilovnými výroky koránu i humanitními snahami muslimů počínaje prorokem Mohamedem. Nelze jistě zpochybnit, že mezi muslimy jsou stamilióny mírumilovných lidí. Ale podle stejné logiky by „ideologií míru“ byl i nacismus, jelikož Hitler také rád řečníval o tom, jaký je mírotvůrce, a dával lidem práci.

277 - prosinec 2015

autor: 

Odkaz biskupa Zahradníka

Fridolín Zahradník, „drahý manžel, tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, strýc a biskup církve katolické,“ jak říká jeho parte, a kromě toho také pokrývač, duchovní otec, mukl, stavitel, patron propuštěných kriminálníků, manažer a tvrdý chlap s mozolnatýma rukama, zemřel v závěru církevního roku 2014/15, několik dní před svátkem Krista Krále.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Spousta