Jste zde

Jan Spousta

Knihovnička Getseman

autor: 

Polský dominikán Hieornim Kaczmarek napsal disertaci o politických a právních dějinách české katolické církve, a nyní tato práce vyšla knižně v českém překladu pod názvem Stát a církev: Český případ v brněnském nakladatelství CDK.

303 - duben 2018

autor: 

Budoucnost pokání v církvi

Křesťanská zkušenost je paradoxní. Poznali jsme, že člověk dokáže hledět vzhůru za hvězdy, přijmout božího Ducha a vykonat hrdinské skutky dobra až k sebeobětování. A tím silněji zároveň vnímáme i stín, selhání a nesmyslnost, které nám jsou také neustále na dosah, kterým často podléháme a nikdy se jich nedokážeme úplně zříci: i spravedlivý sedmkrát za den zhřeší.

Knihovnička Getseman

autor: 

Nakladatelství CDK v Brně vydalo další várku zajímavých knih. Pro mě osobně nejzajímavější se jmenuje Laici a klerici v české katolické církvi. Jde o zprávu ze sociálně-antropologického výzkumu sedmi různých katolických skupin či obcí, kterou napsala Barbora Spalová s pomocí několika svých žáků.

302 - březen 2018

autor: 

Slova vtělující se, slova pokoušející

301 - únor 2018

autor: 

Když moudrost předků už neplatí

300 - leden 2018

autor: 

Obnova jazyka víry

Číslo Getseman, které máte před sebou, je jubilejní, třísté. Je to příležitost poděkovat. Poděkovat všem současným i minulým spolupracovníkům, kteří se na tvorbě časopisu bez nároku na honorář ve volném čase podíleli a podílejí. Poděkovat vám čtenářům, kteří jeho vydávání podporujete hmotně i duchovně. A vzdát díky milému Pánu Bohu, že nás u této práce svou milostí dlouhá léta udržel a drží.

299 - prosinec 2017

autor: 

Vysychá ekumenická milost?

 

298 - listopad 2017

autor: 

Reformy a reformátoři

297 - říjen 2017

autor: 

Diskuse, která se vymkla z rukou

Mnich Martin Luther poslal 31. října 1517, před rovnými 500 lety, dopis mohučskému arcibiskupovi Albrechtu Braniborskému. Obsahoval latinsky psané disputační teze na poněkud okrajové, ale v té době pastoračně důležité teologické téma. Šlo o hodnocení odpustků, které se masově prodávaly, aby se zajistilo financování stavby římské Baziliky sv. Petra.

296 - září 2017

autor: 

Zapleteni do paragrafů

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Spousta