Jste zde

Jan Spousta

Konfesní identita a ekumenické hnutí

autor: 

Když jsem dnes, na Nový rok 2002, poslouchal výroční projev prezidenta Havla k národu, zaslechl jsem otázku a odpověď, která se úzce váže k tématu prvního článku tohoto čísla, přednášky Hanse Jorissesna o perspektivách ekumenismu mezi křesťanskými církvemi. Prezident polemizoval s lidmi, kteří se bojí ztráty národní

…a život budoucího věku?

autor: 

Jan Spousta

Čas od Dušiček k vánocům je v
církevním roce věnován Konci a novému Počátku. Co znamená pro nás smrt,
co očekáváme po smrti.

Příležitosti k dialogu

autor: 

 
Rozhovor s Albertem-Peterem Rethmannem

Nesklonit se před zlem

autor: 

I v době, kdy jsou sdělovací prostředky stále ještě zavaleny materiály a úvahami o teroristických útocích v USA, snad neuškodí věnovat tomuto tématu několik odstavců, a to z hlediska náboženského.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Spousta