Jste zde

Východní zpěvy v evangelické bohoslužbě

Reformace zůstala omezena na oblast západní církve a bohoslužba reformačních církví si dalekosáhle podržela západní charakter. A tak zatímco si tzv. Ježíšova modlitba a ikony v uplynulých desetiletích našly cestu k evangelickým křesťanům, s výjimkou obnovené Jednoty bratrské byl zpěv při evangelických bohoslužbách stále určován tradicí gregoriánského chorálu.  Průlom znamená nová společná agenda evangelických církví německy mluvících zemí, která přináší Aleluja z východní liturgie a vyznání víry (ovšem apoštolské) na nápěv z ruské pravoslavné tradice. Nápěv z téže tradice má i modlitba Páně. V letošním roce zavádějí jednotlivé zemské evangelické církve i nový zpěvník. V něm vedle již zmíněného Aleluja nacházíme i ukrajinské Kyrie eleison a nově se přejímá zpěv blahoslavenství s antifonou Pamatuj na mne, Pane, až přijdeš do svého království.