Jste zde

Johanka z Arku nebo papežka Irena?

31letá Irene Pivetti je nejmladší předsedkyní parlamentu v Evropě a pravděpodobnou nástupkyní Berlusconiho po jeho očekávaném pádu. Je představitelkou bojovného katolicismu, který u nás pamatuje už jen nejstarší generace. .Svatá Johanka druhé republiky" přikládá svému poslání náboženský význam. Cílem je záchrana Itálie pro víru, chápanou fundamentalisticky.  Povinností katolíka je obracet druhé na víru a vyvádět je z jejich bludů. Protože pravou víru mají pouze katolíci, nemohou dovolit kdykoli komukoli praktikovat jeho víru. Italské zákony je třeba předělat .podle vůle Boží", která má přednost před lidskými právy. .Papežka Irena" má odvahu říkat věci, které už nemůže říkat papež. Na svých cestách často nosí na kostýmu srdce z Vendée (znak povstalců proti francouzské revoluci), který se stal symbolem evropské sítě fundamentalistických katolíků. Kromě Vendée (kde byl vybudován fundamentalistický .disneyland") navštěvuje i lefebvristické bohoslužby v Albano u Říma. Pád .zesvětštělých" křesťanských demokratů ji ujišťuje o správnosti vlastní cesty. Jakkoli obraz této cílevědomé, chladnokrevné ženy, jejíž manželství záhy ztroskotalo a jež o sobě mluví v mužském rodě jako o .il presidente", může připadat českému čtenáři archaický, dobře zapadá do současné Itálie a do fundamentalistické atmosféry doby vůbec. Italský pravicový tisk pěje .chválu inkvizice" a .chválu Syllabu" (odsouzení moderních bludů Piem IX.), zvažuje se i možnost obnovy středověké papežské strany guelfů.

podle pramenů